• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Віртуальний методичний кабінет

Методична робота - важлива складова процесу організації роботи з педагогічними кадрами та забезпечення високого рівня науково-методичної діяльності.


В закладі дошкільної освіти (яслах-садку) комбінованого типу № 21 “Малятко” методична робота складається із системи взаємопов’язаних заходів, підібраних відповідно мети і завдань закладу, орієнтованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів.

Головною метою методичної роботи вважаємо підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Засоби реалізації мети:

 • надання допомоги педагогам у вирішення актуальних питань розвитку дітей;
 • вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів;
 • активізації творчого потенціалу;
 • формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

/Files/images/DSC05153.JPG

Центром усієї педагогічної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, це творча лабораторія дитячого садка, показник педагогічних досягнень, скарбничка традиції дошкільного закладу, наповнена науково-методичною літературою для педагогів, навчально-наочними посібниками для дошкільників, технічними засобами навчання, наробками передового педагогічного досвіду. Матеріали методичного кабінету постійно поповнюються відповідно потреб та для забезпечення високого рівня науково-методичної діяльності.

Методична робота спрямована на підготовку кадрів, удосконалення теоретичного рівня педагогів, формування психологічної готовності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу до впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (у новій редакції), на реалізацію змісту Базового компонента дошкільної освіти.

План роботи дошкільного навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік враховує вимоги чинних законів, законодавчих та нормативних актів, зокрема:
 • Конституції України,

 • Закону України "Про дошкільну освіту",

 • Закону України "Про освіту",

 • Положення про дошкільний навчальний заклад,

 • Закон України "Про державну мовну політику",

 • Конвенцію "Про права дитини",

 • Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція),

 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів,

 • Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019навчальному році".

На виконання даних законодавчих актів та для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя і завершуючи вступом до школи.

 • Завдання колективу на 2018-2019 навчальний рік

  1. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного закладу з метою реалізації особистісного потенціалу кожного вихованця, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами та отримання дітьми дошкільної освіти, корекційного навчання, повноцінного фізичного і духовного розвитку відповідно Базового компоненту дошкільної освіти, Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386 та комплексної Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

  2. Використовувати нові підходи і шляхи до виховання у дошкільників патріотизму, як почуття і як базової якості особистості. Сприяти формуванню у дітей ціннісного ставлення до Українського народу, Батьківщини, держави, нації.

  3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на підтримку батьків вихованців, сприяти підвищенню їх рівня компетентності у догляді, вихованні та розвитку дітей, залучаючи до активної участі в освітньому процесі.

  4. Запроваджувати в освітній процес сучасні науково-методичні підходи щодо мовленнєвого розвитку дошкільників, урізноманітнювати напрями, форми, методи, зміст діяльності. Забезпечувати гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та успішний старт шкільного життя в умовах безперервної освіти.

 • Враховуючи сучасні вимоги до виховання різнобічно розвиненої особистості, педагоги вивчають та впроваджують парціальні програми:

  • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

  • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)

  • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

  • «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

  • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

  • «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

  • «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

Навчально-виховний процес педагоги закладу організовують на основі самосвідомості, самоактивності вихованців, визначаючи дитину, як активного суб'єкта діяльності, застосовуючи сучасні підходи до організації навчання і виховання дітей. Наші педагоги стоять на тій позиції, що кожна дитина успішно навчатиметься за умови задоволення її базових потреб:

- потреби в любові, визнанні, прийнятті, безпеці (реалізується в позитивних взаєминах з батьками, педагогами, дітьми);

- переживання почуття успіху (успіх окрилює, дає додаткові сили для подолання нових труднощів);

- достатньої міри автономності (якщо діти відчувають зайву опіку і їхня діяльність не дає простору для власного творчого внеску, це призводить до втрати інтересу).

Саме за таких умов діти прагнуть навчатися, проявляти ініціативу, бажають пізнавати світ та змінювати його.

Кiлькiсть переглядiв: 518

Коментарi